Бања Лука: 2.500 пријава за ослобађање од плаћања таксе за истицање пословног имена