Бања Лука: Активности у оквиру реализације пројекта за образовање одраслих