Banja Luka: Aktivnosti u okviru realizacije projekta za obrazovanje odraslih