Бања Лука: Иновативним пословним субјектима још 750.000 ЕУР бесповратних средстава