Banja Luka: Javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravljanje inovacijama