Бања Лука: Компензациони фонд суфинансира капиталне инвестиције