Banja Luka: Konkurs za učešće na izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva INOST MLADIH 2019