Бања Лука: На продају објекат и опрема у пословној зони