Бања Лука: Наставак постинвестиционе подршке предузећима