Banja Luka: Odgoda plaćanja glavnice i kamate kredita