Бања Лука: Одржана обука за писање пројеката за позив Horizon 2020