Бања Лука: Одржана радионица „Јачање капацитета МСП за кориштење бесповратних грант средстава ЕУ“