Бања Лука: Омогућено електронско подношење Захтјева за статус малог предузетника