Banja Luka: Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika