Banja Luka: Plaketa Mašinskog fakulteta Republičkoj agenciji za razvoj MSP