Бања Лука: Подстицаји капиталним инвестицијама у пољопривреди