poreska-uprava-rs

Бања Лука: Порески календар на увиду пореским обвезницима

Пореска управа Републике Српске објавила је на својој званичној интернет страници „Порески календар за 2019. годину“, у којем сва правна лица, предузетници и физичка лица-грађани могу видјети рокове за подношење пореских пријава, али и плаћање пореских обавеза.
Наиме, Пореска управа РС почетком сваке године објављује „Порески календар“ са циљем да се пореским обвезницима помогне у правовременом извршавању њихових пореских обавеза, како би избјегли евентуалне санкције због пропуштања рокова, јер кажњавање свакако није циљ Пореске управе РС, већ да буде партнер и институција која стоји на располагању пореским обвезницима.
Тако правна, физичка лица и предузетници на почетној страни интернет странице Пореске управе РС www.poreskaupravars.org, у рубрици „Порески календар“, између осталог могу погледати када истичу рокови за подношење годишњих и мјесечних пореских пријава, пријава за таксе и накнаде, као и за плаћање пријављених обавеза. Такође, у оквиру „Пореског календара“ пореским обвезницима је у посебној колони назначена и врста прихода који се уплаћује, али и да ли се средства уплаћују на рачун јавних прихода Републике Српске или општине/града, те образац на којем се пријава подноси.
Пореска управа РС овом приликом још једном позива пореске обвезнике у РС да поштују рокове дефинисане у „Пореском календару за 2019. годину“, те да на вријеме подносе пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе.

Извор: Пореска управа РС