Бања Лука: Повећане гаранције иновативним предузећима