Banja Luka: Povećane garancije inovativnim preduzećima