Бања Лука: Позив компанијама да учествују у пројекту „Национални програм чистије производње: БиХ“