Бања Лука: Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ Хоризонт 2020