Бања Лука: Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма HORIZON 2020