Banja Luka: Predstavljeni mehanizmi podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju