Banja Luka: Preduzimaju se mjere za ublažavanje posjedica pandemije na privredu