Бања Лука: Презентација јавног позива за подршку оснивању предузећа