Бања Лука: Прихваћена иницијатива о привременој одгоди плачања пореских обавеза