Бања Лука: Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2019. години