Бања Лука: Радионица о изградњи капацитета за интеграцију циљева одрживог развоја у пословне стратегије