Banja Luka: Radionica o izgradnji kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije