Бања Лука: Резултати пословања привреде РС у 2018. години