Бања Лука: Рок за аплицирање за средства Challenge фонда продужен до 15. априла 2020. године