Banja Luka: Rok za apliciranje za sredstva Challenge fonda produžen do 15. aprila 2020. godine