Banja Luka: Smanjenje opterećenja za realni sektor