Бања Лука: Српска приступила Регионалном порталу привредних регистара