Бања Лука: Суфицит дрвопрерађивача у пословању с иностранством