Бања Лука: У прошлој години пословало 39 970 малих и средњих предузећа