Бања Лука: Унапређење квалитета средњег стручног образовања према потребама привреде