Бања Лука: Успјешна обука 17 ментора практичне наставе у предузећима