Banja Luka: Uspješna obuka 17 mentora praktične nastave u preduzećima