Бања Лука: Усвојена Стратегија развоја предузетништва жена