Бања Лука: За субвенције се пријавило 1700 привредних субјеката