Бања Лука: За улазак у Италију неопходан образац изјаве