Banja Luka: Završen ciklus mentoringa u okviru Akcelerator pilot programa