Berkovići: Razvija se proizvodnja jagoda i paprike