slika-compressor_091538817

Бања Лука: Отворен позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију“ у оквиру Програма Хоризонт 2020

Заједничко предузеће за биоиндустрију (Bio Based Joint Undertaking – BBJU) у оквиру Програма ЕУ Хоризонт 2020 објавило позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију”. Рок за достављање пројектних приједлога је 4. септембар 2019. године до 17:00 часова (Централноевропско вријеме). Главни фокус овог позива је на трансформацији нејестивих дијелова биљака (нпр. дрва, пољопривредних и […]

opstina_pale

Пале: Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва

Општине Пале расписала је Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2019 годину. На располагању је 90.000 КМ, а додјељиваће се за набавку основних средстава, опреме, изградњу и адаптацију производних објеката и друга улагања у основна средства, подстицање младих људи и младих брачних парова за отпочињање или унапређење бизниса […]

cosme-poziv

Бања Лука: Отворен позив за достављање пројектних приједлога за социјалну економију у оквиру Програма ЕУ COSME

У оквиру Програма ЕУ COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен за мисије социјалне економије. Рок за достављање пројектних приједлога је 26. септембар 2019. године до 17:00 часова (Бриселско вријеме). Циљ овог позива је да подржи мрежу регионалних и локалних власти ЕУ са сличним […]

milici

Милићи: Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву у 2019.години

Начелник Општине Милићи расписао је јуче Јавни позив за додјелу субвенција за запошЉавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву у 2019.години. Предмет јавног позива је додјела субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним предузећима и занатским дјелатностима у 2019.години, (суфинансирање дијела трошкова радног мјеста) послодавцима и предузетницима који обављају дјелатност, односно имају пребивалиште […]

vlada-rs

Бања Лука: Јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича

Министарство трговине и туризма расписало је јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске у 2019. години. Право пријаве на јавни позив имају сви кандидати који су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, или страни држављани који посједују радну дозволу у Босни и Херцеговини. Поред тога, неопходно […]

adrion

Бања Лука: Позив за достављање пројектних приједлога који се финансира из Програма транснационалне сарадње АДРИОН

Позив је отворен у оквиру пројекта Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region (OISAIR), који се финансира из Програма транснационалне сарадње АДРИОН. Предметни позив намијењен је реализацији 10 иновативних пројеката које заједнички развијају истраживачи) и мала и средња предузећа (МСП) кроз обезбјеђивање ваучера за иновације у вриједности од 18 500 евра. Пројекат OISAIR има за […]

poster-english-version-ncp-3_001

Сарајево: Јавни позив у оквиру Интеррег АДРИОН програма 2014-2020

У оквиру Интеррег АДРИОН програма 2014-2020 објављен је трећи јавни позив за достављање пројектних приједлога у приоритетним областима „Иновативни и паметни регион“ и „Повезани регион“. Детаљније о позиву:  https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/3-calls-for-proposals-priority-axis-1/  

plastenik88

Лакташи: Јавни позив за додјелу пластеника

У склoпу прojeктa „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“ и нa oснoву Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Лакташи и хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“, кojим су oсигурaнa дoнaтoрскa срeдствa oд стрaнe Хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“ 40%, Општине Лакташи 40% и влaститoг учeшћa кoрисникa 20%, у циљу рaзвoja плaстeничкe прoизвoдњe нa […]

mrkonjic-grad

Мркоњић Град: Јавни позиви за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава

Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град по основу Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2019. години расписала је више јавних позива за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава. Ради се о сљедећим јавним позивима:   Јавни позив за мала и средња предузећа и предузетнике    Јавни позив за запошљавање у пољопривреди […]

c2c_banner_300x250-002

Сарајево: Јавни позив за кориштење средстава CHALLENGE FONDA за иновативне пословне идеје

Захваљујући средствима Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – Sida/ Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини, успостављен је Challenge програм који ће четири године кроз пројекат Challenge to change – C2C имплементирати Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа-РАРС. Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна […]