Челинац: Општински подстицаји за десет предузетника