Предузетничка инфраструктура представља просторно-техничке облике за подршку развоја предузетништва са посебним акцентом на успостављање и развој малих и средњих предузећа.
Може бити организована у облику пословне зоне, технолошког парка, предузетничког инкубатора и кластера.
Закон о развоју малих и средњих предузећа РС предвиђа могућност организовања и других облика предузетничке инфраструктуре за развој, промоцију и истраживање из ове области у складу са прописима и потребама привреде.