Preduzetnički inkubatori su oblik preduzetničke infrastrukture čija je osnovna djelatnost pružanje usluga stavljanjem na raspolaganje, uz naknadu ili bez naknade, poslovnog prostora, savjetodavnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga novoosnovanim privrednim subjektima, najduže pet godina od njihovog osnivanja.

 

Prednosti koje preduzetniku početniku pruža poslovanje unutar inkubatora:

 • Značajno smanjena inicijalna ulaganja u pogledu obezbjeđenja prostora, opreme, kancelarijskog prostora, usluga telekomunikacija, knjigovodstva
 • Olakšana i ubrzana procedura osvajanja pozicije na tržištu uz pomoć inkubatora i servisa koji se nude početnicima
 • Obuke i treninzi za savladavanje neophodnih vještina i znanja koji smanjuju rizik od neuspjeha
 • Omogućeno fokusiranje na ključne izazove u poslovanju i smanjenje utoršenog vremena na logističke i tehničke potrebe
 • Olakšan pristup sredstvima podsticaja, posjeta sajmovima i promotivnim aktivnostima, te pronalaženja partnera na tržištu
 • Pomoć u pristupu kreditnim, ili drugim sredstvima potrebnim u poslovanju

 

Poslovni inkubator namijenjen je preduzetnicima koji imaju poslovnu ideju, ali ne i dovoljno resursa (finansije, znanje i vještine) da ih pretvore u poslovnu aktivnost. Ulazak u inkubator  omogućiće novoformiranom preduzeću lakši ulazak u poslovni svijet i smanjenje troškova u prvim godinama poslovanja koje su najkritičnije za opstanak i razvoj.

 

Trenutno u Republici Srpskoj funkcionišu četiri poslovna inkubatora: Prijedor, Gradiška, Trebinje i Banja Luka.

Preduzetnički inkubator Prijedor

Kontakt podaci:

Direktor inkubatora: Boris Srdić
Kontakt telefon: 052/241-600
Mejl adresa: boris.srdic@preda.rs.ba

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije. Inkubator se nalazi u naselju “Palančište“, na prostoru bivše kasarne, dva kilometra od grada, na putu Prijedor – Kozarska Dubica.

Inkubator je osnovala Opština Prijedor, a implementaciju projekta uradila Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD. Osnovni koncept inkubatora je da novoosnovane proizvodne firme borave u prostoru inkubatora do pet godina. Nakon isteka navedenog perioda, predviđa se prelazak ovih firmi u industrijske zone i ulazak novih firmi u inkubator.

Preduzetnički inkubator posjeduje oko 1360 metara kvadratnih prostora. Osam prostora u okviru inkubatora namijenjeno je za proizvodne djelatnosti, 35 prostorija je kancelarijskog tipa i namijenjeno je za inkubiranje kompanija, a dvije kancelarije koristi sam inkubator.
U planu je proširenje ponude za oko 1000 metara kvadratnih prostora za sedam novih proizvodnih kapaciteta. Sav prostor je u 100 odsto vlasništvu Grada Prijedora.

Uslovi korištenja prostora su:

 • Početna cijena zakupa prostora je 2,50 KM/m2.
 • Svake godine, cijena zakupa se povećava za 0,50 KM/m2.
 • Svi nastali troškovi (struja, voda, komunalije) idu na teret korisnika prostora.

Procedura:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za ulazak u inkubator prilaže biznis plan koji opisuje djelatnost, organzaciju, proizvod, tržište, te plan prihoda i rashoda u jednogodišnjem periodu.

Posebna komisija, koju je formirao gradonačelnik, razmatra poslovni plan prema jasno definisanim kriterijumima i dostavlja prijedlog gradonačelniku o prihvatanju, ili odbijanju dostavljenog biznis plana. Na osnovu prijedloga komisije, gradonačelnik donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za ulazak u inkubator.

Bizinis inkubator Gradiška - BIG

Kontakt podaci:

Direktor inkubatora: Igor Trivić
Adresa: Vidovdanska 7 (3.sprat)
Tel: +387 51 928 004
Mejl adresa: info@bigradiska.ba
Veb sajt: www.bigradiska.ba

Biznis inkubator Gradiška (BIG) nalazi se u samom centru grada. Osnovala ga je Opština Gradiška koja obezbjeđuje sredstva za njegovo funkcionisanje.

Usluge:

 1. povoljan smještaj u moderno opremljenom kancelarijskom prostoru (predinukbacija i inkubacija), cijena zakupa za novoformirana preduzeća je 8,00 KM po metru kvadratnom za namještenu kancelariju i ovaj iznos je predviđen za cjelokupan period inkubacije.
 2. korištenje zajedničke infrastrukture koja olakšava početak poslovanja,
 3. savjetodavne usluge,
 4. edukacije za preduzetnike početnike i preduzetnike u fazi rasta i razvoja,
 5. zakup sale za sastanke,
 6. umrežavanje,
 7. povezivanje sa istraživačima sa univeziteta,
 8. povezivanje sa potencijalnim strateškim partnerima,
 9. pronalaženje novih zaposlenih.

Detaljni uslovi i obrasci za prijavu za ulazak u inkubator možete pronaći na: http://www.bigradiska.ba/javni-poziv/

Poslovni inkubator grada Trebinja

Kontakt podaci:

Odgovorna osoba: Zoran Milošević
Adresa: Stepe Stepanovića b.b.
Kontakt telefon: 059 240 754
Mejl adresa: poslovniinkubator@gmail.com

Poslovni inkubator grada Trebinja osnovala je Opština Trebinje koja je 100% vlasnik objekata i zemljišta i koja je obezbijedila svu potrebnu infrastrukturu za njegov rad.

Inkubator raspolaže sa 535 metara kvadratnih prostora koji je namijenjen inkubiranju novih malih i srednjih preduzeća, a planira se proširenje kapaciteta od dodatnih 300 metara kvadratnih prostora.

U okviru inkubatora postoji multifunkcionalna sala za održavanje sastanaka, kurseva, seminara, obuka i sl koja se iznajmljuje na komercijalnoj osnovi.

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su:

 • U prvoj godini korisnik plaća 20% od važeće komercijalne cijene u prvoj poslovnoj zoni po metru kvadratnom (16,00 KM).
 • Za drugu godinu 35% % od važeće komercijalne cijene u prvoj poslovnoj zoni, po m2 (16,00 KM).
 • Za treću godinu 50 % od važeće komercijalne cijene u prvoj poslovnoj zoni, po m2 (16,00 KM).

Zakupnina se umanjuje u zavisnosti od broja zaposlenih:

 • Preduzećima sa 2-3 radnika umanjuje se za 5%,
 • Preduzećima sa 4-7 radnika umanjuje se za 10%,
 • Preduzećima preko 7 radnika umanjuje se za 15%.

Inovacioni centar Banja Luka

Kontakt podaci:

Odgovorna osoba: Drago Gverić, direktor
Rukovodilac inkubatora: Vladimir Ćorda
Adresa: Mladena Stojanovića 4
Kontakt telefon: +397 66 828 481
Mejl adresa: info@icbl.ba
Veb sajt: www.icbl.ba

Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.

Smješten je u strogom centru grada u objektu na dvije etaže, udaljen od administrativnog centra grada oko 400 metara. Kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Infrastrukturu centra čini:

 • 14 kancelarija
 • Brza internet konekcija i ostala IT i komunikaciona tehnologija potrebna za rad
 • Sale za sastanke i edukacije
 • Kancelarijski namještaj i oprema
 • Parking
 • Stalne usluge savjetovanja i podrške poslovanju i osiguranju kontakata potrebnih za poslovanje inkubiranih preduzeća.

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su bazirani na cijeni zakupnine od 11,70 KM/m2:

 1. Prva godina: ……………………………..0,00 KM/m2
 2. Prvih 6 mjeseci druge godine: …..25% zakupnine
 3. Drugih 6 mjeseci druge godine:…..50% zakupnine
 4. Prvih 6 mejseci treće godine:…….75% zakupnine
 5. Drugih 6 mejseci treće godine:….100% zakupnine

Makro lokacijski aspekt smještaja inkubatora na području Banje Luke koja je najveći grad i administrativni centar Republike Srpske, ali i regionalni centar, daje mu značajne prednosti u odnosu na druge.

Blizina autoputa Banja Luka-Gradiška omogućuje dobru vezu sa autoputevima Hrvatske koji najkraće povezuju sjevero-zapad i jugo-istok Evrope, dok je magistralnim i regionalnim putevima omogućena dobra veza sa svim dijelovima BiH. Postoji direktna veza sa željezničkom prugom Ploče-Mostar-Sarajevo- Doboj- Banja Luka- Zagreb i dalje. U neposrednoj blizini je aerodrom „Banjaluka“ u Mahovljanima, a relativno blizu je i aerodrom „Pleso“ u Zagrebu.

Mikrolokacijski aspekt Inovacionog Centra Banja Luka izuzetno je povoljan i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 200m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom.
 • Blizinu institucija relevantnih za poslovanje (sve u radijusu od 800m).
 • Dovoljan broj atraktivnog kancelarijskog prostora
 • Parking prostor za dovoljno vozila