У складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе
о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), Министарство привреде и
предузетништва, у циљу обављања јавних консултација, позива
заинтересована лица да доставе коментаре и сугестије на сљедеће
подзаконске акте везане за пословање самосталних предузетника и то:
–          Правилник о измјени Правилника о дјелатностима за чије
обављање није потребан пословни простор,
–          Правилник о измјени Правилника о дјелатностима које се могу
обављати у стамбеном простору и
–          Правилник о измјени Правилника о дјелатностима које се могу
обављати сезонски.

Коментаре и сугестије можете доставити на адресу: Министарство привреде
и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, или путем
електронске поште на адресе s.kelecevic@mpp.vladars.net или
m.lazic@mpp.vladars.net до понедјељка 04.02.2019. године.

Правилник – стамбени простор

Правилник – сезонске дјелатности

Правилник – дјелатности без простора