Закон о развоју малих и средњих предузећа – Службени гласник Републике Српске број: 50/13

Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа – Службени гласник Републике Српске број: 84/19.

Закон о привредним друштвима – Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13.

Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима – Службени гласник Републике Српске број: 100/17

Закон о измјенама Закона о привредним друштвима – Службени гласник Републике Српске број: 82/19.

Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – Службени гласник Републике Српске број: 67/13.

Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – Службени гласник Републике Српске број: 15/16.

Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – Службени гласник Републике Српске број: 84/19.

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности – Службени гласник Републике Српске број: 117/11, 121/12, 67/13.

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности – Службени гласник Републике Српске број: 44/16.

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности – Службени гласник Републике Српске број: 84/19,

 

Закон о порезу на додатну вриједност (ПДВ) – Службени гласник БиХ број: 09/05.

Закон о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у – Службени гласник БиХ  број: 35/05.

Закон о допунама Закона о ПДВ-у – Службени гласник БиХ број: 100/08.

 

Закон о пореском систему Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број:  62/17.

Закон о пореском поступку Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број:78/20.

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга – Службени гласник Републике Српске број: 94/15.

Закон о порезу на добит – Службени гласник Републике Српске број: 94/15.

Закон о измјенама и допунама закона о порезу на добит „Службени гласник Републике Српске“, број 1/17.

Закон о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 60/15.

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 15/16.

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 66/18,

Закон о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 105/19,

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 123/20,

Закон о доприносима – Службени гласник Републике Српске број: 114/17.

Закон о измјенама Закона о доприносима – Службени гласник Републике Српске број: 112/19,

Закон о комуналним таксама – Службени гласник Републике Српске број: 4/12.

Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама – Службени гласник Републике Српске број: 123/20,

Закон о посебној републичкој такси – Службени гласник Републике Српске број:  8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06, 52/14.

Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама – Службени гласник Републике Српске број: 123/20,

Закон о порезу на непокретности – Службени гласник Републике Српске број: 91/15.

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 94/15.

Закон о раду Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 1/16.

Закон о измјенама и допунама Закона о раду – Службени гласник Републике Српске број: 66/18,

Закон о туризму  – Службени гласник Републике Српске број: 45/17.

 

Закон о спољнотрговинској политици БиХ „Службени гласник БиХ“, број: 7/98 и 35/04.

Закон о царинској политици БиХ – Службени гласник БиХ, број: 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11.

Закон о царинској тарифи БиХ – Службени гласник БиХ, број: 58/12.

Закон о систему индиректних опорезивања у БиХ – Службени гласник БиХ, број: 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 и 32/13.

Закон о уплатама на јединствени рачун о расподјели прихода – Службени гласник БиХ, број: 55/04, 34/07 и 49/09.

Закон о слободним зонама – Службени гласник Републике Српске, број: 65/03.

Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 52/01,

Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 42/05.

 

Закон о подстицајима у привреди Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 52/19

Закон о измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 78/20,

Закон о страним улагањима – Службени гласник Републике Српске број: 21/18,

Закон о политици директних страних  улагања у БиХ – Службени гласник БиХ  број: 17/98.

Закон о измјенама и допунама закона о политици директних страних улагања у БиХ – Службени гласник БиХ број: 13/03, 48/10, 22/15.

Закон о ликвидационом поступку – Службени гласник Републике Српске број: 82/19,

Закон о стечају – Службени гласник Републике Српске, број: 16/16,

Закон о ауторском и сродним правима – Службени гласник БиХ, број: 63/10,

Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права – Службени гласник БиХ, број: 63/10,

Закон о патенту – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о жигу – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о индустријском дизајну – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о заштити ознака географског поријекла – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о заштити топографије интегрисаног кола – Службени гласник Бих, број: 53/10,

Закон о заштити нових сорти биља у БиХ –  Службени гласник Бих, број: 14/10.

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

Одлука о усаглашавању и усклађивању царинске тарифе БиХ – Службени гласник БиХ, број:  58 /04, 11/05 и 100/09.

Одлука о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ – Службени гласник БиХ, број: 63a/04, 60/06 и 57/08.

Одлука о класификацији роба на режиме извоза и увоза – Службени гласник БиХ, број: 22/98, 30/02, 20/02, 20/05, 16/08, 54/08 и 4/13.

Упутство о царинском поступку унутрашње обраде – Службени гласник БиХ, број: 90/06.

Упутство о царинском поступку спољне обраде: „Службени гласник БиХ“, број 21/09).

Упутство о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења – Службени гласник БиХ, број: 25/08, 76/08, 12/09.

Упутство о провођењу поступка по карнету ТИР – Службени гласник БиХ, број: 02/10.

Упутство о поступку одобравања друмског возила и контејнера за превоз робе под царинским обиљежјем по систему ТИР – Службени гласник БиХ, број: 03/10.

Упутство о поступку обраде под царинском контролом – Службени гласник БиХ, број:  31/06.